Informační systémy

Metody rozhodování

= vědecky zdůvodněny postupy získávání poznatků pro nalezení takového řešení problému, které nejlépeodpovídá stanoveným cílům (klasifikace metod viz otázka 1 PRAPL) Modelování RPModelování RP + metody rozhodování + výpočetní technika = nejefektivnější prostředek poznání...

Struktura rozhodovacího procesu

b) KOMPUTACE 4. Prognozování důsledků volby variant, experimentování s variantami (simulace důsledku variant za podmínek jistoty, rizika a nejistoty). 5. Hodnocení variant (nejobtížnější fáze, hodnocení z hlediska užitku, ale i rizika realizace) 6. Přijetí...

Typologie rozhodovacích procesů dle hledisek :

c) subjekt rozhodování individulní X kolektivní (důležitý rozhodovatel)d) použití výpočetní techniky programové rozhodování X neprogramové (nelze problém algoritmizovat nebo je příliš jednoduchý)e) rozsah účinnosti rozhodnutí globální X dílčí rozhodováníf) časový horizont dlouhodobé X střednědobé...

Rozhodovací proces

= sled funkčně vymezených, časově oddělených fází, racionální průběh vyžaduje vyžaduje speciální techniky, metody a postupy Druhy rozhodování procesů:– reflexní /I.P.Pavlov) – automatické (zvykové) – rutinní– interpretační – opakované a dobře strukturováne.– složité a...

SII 3. Rozhodování v managementu

Rozhodovánící proces je součástí řízení. druhy procesu řízení ORGANIZOVÁNÍ PLÁNOVÁNÍ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ složky procesu řízení RP MP KP RP MP KP RP MP KP (RP -rozhodovací proces, MP- motivační proces, KP- kontrolní proces) Role...

Vývoj metodologie SI

1, 50.-tá léta – tvrdé systémy a deterministické chování2, 60.-tá léta – měkké systémy, chování sys. je ovlivněno člověkem3, 80.-tá léta – využití znolostí VT, víceúčlová pružná automatizace,integrace části do celku systému, hodnotové analýzy,...

SI se zabývá systémy, které jsou:

UMĚLÉ, CÍLOVĚ VYTVÁŘENY, SLOŽITÉ A ROZSÁHLÉ, PROMĚNLIVÉ, částečně AUTORIZOVANÉ, VSTUPY JSOU STOCHASTICKÉ a působí V KONFLIKTNÍM OKOLÍ. Při řešení těchto systémů nás zajímá: výkonnost, splehlivost a náklady systému. Postup řešení systémů dle SI:průzkum sys....

SI – 1. Systémové inženýrství

historie SI – původ v technických vědách 1933 fa Bell – telefonní systémy– později se rozšířuje i o systémy v nichž působí člověk– vzniká úzký vztah mezi sys.analýzou a syntézou a SI, vznik Mezinárodního...